Általános szerződési feltételek

 

I. Általános szerződési feltételek elfogadása

A www.alibutor.hu webáruházban rendelést csak és kizárólag a Pénztár oldalon az Általános szerződési feltételek ismeretében, illetve annak elfogadásával van lehetőség leadni. Amennyiben rendelését leadja, úgy a Vásárló elismeri, hogy tudomásul vette az Általános szerződési feltételek tartalmát, és ennek tudatában véglegesíti rendelését.

A Rendelési Szabályzat és Általános szerződési feltételek

Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a vásárlók megrendelését a lehető leggyorsabban, minden gond nélkül teljesítsük. Éppen ezért, a félreértések elkerülése végett kérjük, mielőtt rendel, figyelmesen olvassa el az alábbi szabályzatot.

II.A Rendelési Szabályzat és Általános szerződési feltételek elfogadása

Természetes személy vagy gazdasági társaság (továbbiakban Vevő) és a Pelle Grande Kft. – mint kereskedő (továbbiakban Eladó) között a megrendelés leadásával jön létre, lép hatályba. A megrendelés leadásával létrejött szerződés a feleket kölcsönösen jogosítja és kötelezi.

Az Eladó köteles a megrendelt bútort vagy bútorokat, a MEGRENDELŐ NYOMTATVÁNYON vagy ÁRAJÁNLAT visszaigazoláson közölt szállítási határidőn belül (ettől csak a rajta kívül álló okok miatt térhet el) a Vevőnek átadni, a Vevő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.

Eladó magára nézve kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a létrejött szerződés feltételein, különösen az ár tekintetében, és a szállítás feltételein nem változtat. A Vevő kijelenti, hogy a megrendeléskor megadott adatai, a valóságnak megfelelnek, és egyben tudomásul veszi, hogy hamis-téves-valótlan adatok megadása miatt felmerülő károkért, felelősséggel tartozik.

A Vevő választása szerint a bútort a Weboldalunkon vagy a raktárunkban, kiállított minta, katalógusból, színminta alapján rendelheti meg. Amennyiben a Vevő a bútort színminta alapján rendeli, úgy a megrendelőlap aláírásával igazolja, hogy lehetőség szerint a bútor típusát, színét, kódszámát, méretét, illetve a kárpit színét, kódszámát ellenőrizte, és azt elfogadta.

A webáruházban található termék fotók a valós termékeket ábrázolják, de az esetleges színárnyalatnyi különbségekért nem vállalunk felelősséget, melyeket a különböző fényviszonyok eredményezhetnek.

III. A rendelés teljesítésének területe

A rendelés teljesítése Magyarország területére érvényes.

IV. A rendelés teljesítésének módjai:

Személyes átvétel a telephelyen, fizetés készpénzzel:

A telephelyen történő átvétel előzetes időpont-egyeztetés alapján történik, minden esetben a telefonos visszaigazolást követően. Amennyiben ezt az átvételi módot választja, az áru átvételére a megrendelés visszaigazolását követő 28 munkanapon belül van lehetősége. Címünket megtalálja a Kapcsolat menüpont, alatt.

Kiszállítás: fizetés a szállítási címen:

A bútorokat a Pelle Grande Kft. alkalmazottjai szállítják, de szükség esetén harmadik fél segítségét alvállalkozóként/közreműködőként is igénybe veheti. A kiszállítás előre egyeztetett időpontban történik. Kézbesíthetetlenség esetén a címzettel szemben jogi eljárást kezdeményezhetünk, a szállítási költség megtérítése címén, ezért kérjük, minden ügyfél olyan címet adjon meg, ahol az egyeztetett időben át tudja venni az árut. Megrendeléstől számítva a maximum szállítási idő 28 munkanap. Az ettől eltérő szállítási határidőket az eladó külön jelzi a megrendelés érvényesítése előtt, írásban. Az eladó a bútor szállítási határidejének módosítási jogát fenntartja és a gyártók által megadott gyártási idő esetleges be nem tartásáért felelősséget nem vállal! A megállapodott határidőre gyártott de át nem vett bútorokra tárolási díjat számolunk fel. (500 Ft + áfa / nap). Rendkívüli természeti események, teherautó meghibásodása, amennyiben a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik vis majornak minősülnek. (árvíz, rendkívüli hó akadály stb.)

Ha nem igényelt szállítási extrát Házhozszállítás esetén a megrendelt termékeket kizárólag a megadott címig áll módunkban szállítani, a házba, emeletre szállításról az ügyfélnek kell gondoskodnia!

V. Szállítás

A Szolgáltató minden esetben egyezteti az Ügyféllel a szállítás időpontját. A Szolgáltató az árucikkek részletes információi között közzéteszi a várható szállítási határidőt munkanapokban. Amennyiben a határidő mégsem tartható (pl.: gyártóműhely leállása) a Szolgáltató telefonon vagy e-mailen erről tájékoztatást küld az Ügyfélnek.
Szállítási költségekről tájékozódjon a Szállítási költségek menüpont alatt!

Az Eladó akkor tekintheti teljesítettnek a szerződést, amikor a bútort a szerződésnek és a jogi előírásoknak megfelelően az átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon értesítette. Amennyiben a Vevő a bútort átvette, úgy a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési elérhetőségeit bármely okból megváltoztatja, úgy köteles az Eladót tájékoztatni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.

Az átadás-átvétel a Vevő értesítését követő 8 munkanapon belül történik az Eladótelephelyén vagy igény esetén – külön díjazás ellenében – házhoz szállítással.

Az átadás-átvétel feltétele, hogy a Vevő a vételárhátralékot – vagy az eladónak személyesen vagy házhoz szállítás esetén az átadás-átvétel előtt – maradéktalanul megfizesse. Amennyiben a 8 munkanapos határidő eredménytelenül telik és a Vevő a bútort nem veszi át, és nem fizeti ki, úgy a vevő újra értesítése után az Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a bútort újra értékesíteni, illetve a befizetett foglalót megtartani. Amennyiben a bútort a Vevő késedelmesen veszi át, úgy Eladó a késedelem időtartamára a mindenkori késedelmi kamat mellet jogosult napi 500 Ft +áfa / nap tárolási költség felszámítására, melyet Vevő legkésőbb az átadás-átvételkor köteles a vételárhátralékkal egyidejűleg Eladó részére megfizetni. Ha a terméket hosszabb időtartam elteltével sem szállítja el a megrendelő, akkor az eladó akár zálogjoggal is élhet. A bútor átadásával, vagy az a meghatározott átvételi határidő eredménytelen elteltével egyidejű leg a kárveszély a Vevőre száll át.

A bútor átvételénél a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a bútor megfelel-e a megrendelésnek. Vevő köteles ellenőrizni a bútorok épségét, lapra szerelt bútorok esetén a csomagolódobozok sértetlenségét- telítettségét, a vitrin- és üvegalkatrészeket és tartozékokat. Amennyiben a bútor megfelel az eredeti rendelésnek, úgy ezt a Vevő a számla átvételével igazolja. A Vevő köteles a bútor felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb az átvételtől számítva 48 órán belül írásban – e-mailben(info@alibutor.hu) – kifogásolni, ellenkező esetben az átvétel igazolásával a Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja.

A Vevő köteles elállási szándékát jelezni még a termék kiszállítása előtt, legalább 24 órával. Amennyiben a Vevő nem jelzi elállási szándékát a termék kiszállítása előtt 24 órával e-mail-en, vagy telefonon kereszül az Eladó részére, úgy az általános szállítási költséget köteles megfizetni az Eladó számára, melynek díja bruttó 3.850.-Ft. A termék pontos szállítási idejéről az Eladó minden esetben telefonon vagy e-mail-en keresztül tájékoztatja a Vevőt.

Személyes átvétel

Személyes átvétel esetén a Vevő tudomásul veszi, hogy saját felelősségére szállítja el a megvásárolt terméket, ezen szállítás során keletkezett károkért az Eladó nem vállal felelősséget.

A Vevő köteles az átvételkor ellenőrizni a termék épségét. Amennyiben sérülést, hibát észlel, arról azonnal köteles tájékoztatni az Eladót. A személyes átvétel és az ellenőrzés után az Eladó nem vállal felelősséget a termék sérüléseiért, mivel annak elszállítását a Vevő végezte, így az Eladó nem képes biztosítani annak biztonságát, így a felmerülő sérülésekért nem vonható felelősségre.

Házhozszállítás kapuig/ajtóig

Amennyiben a Vevő a Házhozszállítás kapuig/ajtóig opciót választja, úgy a futár nem köteles a megrendelt terméket bevinni/felvinni a házba/lakásba. Ezen felül az Eladó a termék átadását követően felelősséget nem vállal termékben keletkezett károkért, mivel annak biztonságos, sérülésmentes felvitelét/bevitelét nem tudja biztosítani. A Vevő köteles ellenőrizni a termék épségét annak átvételekor.

VI. Ár

A termék ára magában foglalja az ÁFA-t (27%). A weblapon (www.alibutor.hu) közétett árak változtatásának jogát a Pelle Grande Kft. (továbbiakban Szolgáltató) fenntartja, a módosítás a weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt bútorok vételárát nem befolyásolja.

VI/1. Hibás ár:

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

VII. Sikertelen kézbesítés

Az Ügyfél hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újra küldés költségei minden esetben az Ügyfelet terhelik.

Amennyiben Ön nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik.

Ez azt jelenti, hogy az Eladó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben nem jelzi a Vevő az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

Felhívja az Eladó a Vevő figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Vevőt terheli.

VIII. Elállási jog

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 8000 Székesfehérvár, Nagyszebeni utca 105. Telefonszám: 0670/416-3957. E-Mail: info@alibutor.hu. Az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát itt letöltheti.

Minta letöltéséhez kattintson ide.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.Online vásárlás esetén a vásárló az áru átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

Egyedi bútor rendelés esetén az elállás joga nem érvényesíthető (AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉRVÉNYESEK). Az elállás joga nem gyakorolható olyan bútor értékesítése esetében: amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amely a fogyasztó igénye alapján, a vevő egyedi igényeinek megfelelően előállított termék – árajánlat által teljesített megrendelés.
-amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

 

Kiszállított terméket érintő elállás esetén a vásárló köteles a termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket állni. Az elállás során visszaküldeni kívánt termék visszaszállítási díja a termék méretétől, súlyától függően 2.350-12.540 Ft-ig terjedhet.

 A vételár visszafizetését csak a hiánytalanul, sérülésmentesen, szennyeződés mentes, sértetlen csomagolással visszaszolgáltatott termék(ek) esetén teljesítjük. Lapra szerelt terméket összeszerelt állapotban nem áll módunkban visszavásárolni.

Ha a vásárló az árut visszaküldi vagy személyesen átadja az eladó telephelyén, a vásárlást igazoló számla eredeti példányát is mellékelni szükséges. Kérjük, hogy az áru visszaküldését ügyfélszolgálatunkkal előzetesen egyeztesse. A vételár visszafizetése készpénzben, vagy átutalással történik. A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie. A termék visszaküldésének napjától számítva 14 naptári napon belül a termék árát visszaszolgáltatjuk.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Jogvita esetén a Felek elsősorban közös megegyezésre törekszenek. Közös megegyezés hiányában a Felek a szerződésből eredő minden jogvitájuk elbírálására a Magyar Gazdasági és Iparkamara mellett működő Választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

FONTOS!

Minden esetben a bútor tényleges árát fizetjük vissza, a hozzákapcsolódó szállítással, bonyolítással kapcsolatos költségek levonásával, még akkor is, ha a kiszállítás kedvezmény címén ingyenes volt! A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Kiterjesztett 365 napos elállás

A Pelle Grande Kft. webáruházban (alibutor.hu) vásárolt bútort a vásárlás napjától számított 365 napon belül, bármilyen indoklás nélkül visszaküldheti, cégünk pedig visszafizeti a termék teljes vételárát.

Kérjük, a termék kicsomagolása előtt olvassa el alábbi 365 napos visszaküldéshez szükséges feltételeinket:

– A termék csomagolásának sérülésmentesnek kell lennie.

– Amennyiben az átvételkor, vagy a kicsomagoláskor sérülés keletkezik a bútoron, annak elemeiben (mint pl. nem megfelelően lett kicsomagolva, szikével felsértette a bútor felületét stb.), vagy csomagolásán, úgy sajnos nincs lehetősége a 365 napos visszaküldést igénybe venni.

– A visszaküldött bútor nem lehet összeszerelve, illetve fontos, hogy el sem kezdték összeszerelni. A terméknek az eredeti csomagolásában kell lennie. A csomagolást lezáró ragasztószalag óvatos felvágásával kibonthatja a dobozt.

– A bútor összeszerelése előtt kérjük, vizsgálja meg annak elemeit, elégedett-e a minőségével, színével, mivel a már legalább egyszer összeszerelt bútorokat nem tudjuk visszavenni a 365 napos elállás keretében.

– Amennyiben nem elégedett a termékkel, nem ilyet szeretett volna vásárolni, úgy kérjük, semmiképp ne szerelje össze, tegye vissza az elemeket a dobozba, zárja le és éljen a 365 napos visszaküldési lehetőséggel, aminek keretében a terméket elszállítjuk és visszatérítjük a vételárat.

 

Elállási jog cégek esetében

A kormányrendelet alapján a 14 napos elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg, így cégek és vállalkozások nem élhetnek a 14 napos elállási joggal. Amennyiben a termék hibásan, sérülten érkezett, úgy lehetőségük van a hibát jelezni cégünk részére e-mailben, vagy a weboldalon lévő „Reklamáció Bejelentése” menüpontban.

 

IX. Reklamáció

Reklamációt csak a következő esetekben fogadunk el:

-ha a kiszállított bútor hibás és azt az átvételkor a vásárló jelzi felénk.

Nem fogadunk el reklamációt(egyedi bútor rendelés esetén): -ha a Megrendelő meggondolta magát, de a bútor már a gyártás végső folyamataiban tart vagy elkészült.
-Az Internet-szolgáltatás minőségéből vagy hiányából, az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett levelek miatti teljesítetlen megrendelésekért nem tudunk felelősséget vállalni. Ilyen esetben javasoljuk tisztázni a problémát ügyfélszolgálatunkkal.

Minden ilyen esetben a kiszállítás a Megrendelőt terheli, kivéve, ha a hiba mindent kizárólag a Pelle Grande Kft. hibájából keletkezett.

X. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban – jelen pontban – együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Jótállási jogok

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

  1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

        ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy

        amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy

        amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

        az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy

        a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy

        a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy

        amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

Kivételek

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Gyártói garancia, szavatosság, jótállás érvényesítési feltételei:

A Pelle Grande Kft. minimum 12 hónapos gyártó által nyújtott garanciát vállal a 10.000 Ft eladási ár feletti termékeire. A jótállás az átvétel napjától érvényes. A termék természetes használatból adódó kopása, értékcsökkenése, tulajdonságainak változása az idő folyamán természetes folyamat, és nem minőségbeli hiányosság. A természetes fából készült bútorok anyagának változása, deformálódása, vagy a bútor színének elváltozása az idő folyamán nem tekinthető meghibásodásnak. A szavatosság időtartamán belül a Pelle Grande Kft. minden egyéb természetű hibát, sérülést javít, vagy amennyiben szükséges kicseréli a terméket. Amennyiben panasszal kíván élni, írjon nekünk e-mailben az info@alibutor.hu címre, és munkatársunk a lehető leghamarabb, de legkésőbb 5 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

A szavatosság érvényességének feltételei:

– A bútor összeszerelése során a vevő követi a bútor összeszerelésére vonatkozó utasításokat;

– A terméket rendeltetésszerűen használták és kezelték;

– A jótállás kiterjed a termék minőségének bármely sérülésére, amely a gyártó vagy a szállító hibájából fakad.

– A Vevő szavatossági, illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla bemutatása esetén érvényesítheti. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetőek vissza, hogy:

        A vásárló nem tartotta be a bútor összeszerelésére és szállítására vonatkozó utasításokat;

        a termék a vevő hibájából kifolyólag sérült;

        a hiba a vásárlás pillanatában fennállt, a vevőnek erről tudomása volt (pl. értékcsökkentett termékek)

        a bútor előre nem látható körülmények miatt sérült (vis major);

        ha házhoz szállítást nem az Eladó megbízottjai végezték, (Vevő általi szállítás közben történt sérülésekért az Eladó felelősséggel nem tartozik.)

        A csomagolóanyag nem szakszerű eltávolításával okozott sérülésekért az eladó csak akkor felel, ha a csomagolóanyag eltávolításában megbízottja, vagy munkavállalója működött közre.

        a lapra szerelt bútorok elemei és alkatrészei a Vevő vagy az általa megbízott más személy összeszerelése közben sérültek meg. (Ebben az esetben Vevő tudomásul veszi, hogy a sérült elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor.)

        a bútort megváltoztatták, átalakították

        a bútort nem rendeltetésszerűen használták, A rendeltetésszerű használat körébe tartozik a bútor vevő általi elhelyezése, tárolása körülményeinek megfelelő biztosítása is. FIGYELEM: Az ágyazható kanapék, sarokülők, ülőgarnitúrákon való rendszeres alvás NEM RENDELTETÉSSZERŰ használatnak minősül!

 

Vevő a számla átvételével kijelenti és igazolja, hogy az általános szerződési feltételeket átolvasta, megértette, és mint szerződéses akaratával mindenben megegyezőt elfogadja, ugyanakkor a magyar nyelvű garanciális ismertetőt,  PDF formátumban átvette, és elfogadta.

 

XI. Adatkezelés

A Szolgáltató jelen weblapra (www.alibutor.hu) érvényes adatkezelési irányelveit minden oldal alján feltünteti és a leírtak szerint jár el.

A Pelle Grande Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (Pl. szállítók ,szerelők) átadja. Az alvállalkozók a Pelle Grande Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

A megrendeléskor megadott e-mail címen a Pelle Grande Kft. ügyfeleit jövőbeni akcióiról, ajánlatairól értesítheti.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: Magyarország, 8000. Székesfehérvár, Nagyszebeni utca 105
Az adatkezelő elérhetősége:  info@alibutor.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a vásárlás során hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a vásárlás során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők: Pelle Grande Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél :

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Az alábbi jogszabályokból tájékozódhat minden vásárló az adatkezelés törvényes kereteiről:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Cégünk személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjt és kezel. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@alibutor.hu címen. A személyes adatok törlését az info@alibutor.hu címen lehet kérni.

XII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Vevő a szerződést csak akkor teljesítette, ha a vételár, teljes egészében befolyt az Eladóhoz. 100.000.-Ft feletti vásárlás esetén az Eladó kérheti a Vásárlót legalább 5% foglaló megfizetésére. 500.000.-Ft feletti vásárlás esetén 30% az foglaló. Az foglaló és hátralék fizetése történhet banki átutalással vagy banki befizetéssel vagy akár a személyes megrendeléskor a telephelyen történő kp. fizetéssel is. Amennyiben a Vevő az Eladó felé történő bármely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Eladó nem köteles a rendelést elindítani vagy teljesíteni és jogosult a szerződéstől elállni, továbbá kárának megtérítését követelni.

XIII.Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

 

XIV. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Rendelési Szabályzatát módosítani. Az esetleges módosítás a weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő felek – értékhatártól függően – a Székesfehérvári Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.


XV. Süti (cookie) kezelési tájékoztató

Mi a süti (cookie)?

A süti kis szövegfájl, amely a számítógépére kerül, amikor meglátogat egy weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkezhetnek, például információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó által megadott beállításokat, segítenek a weboldal tulajdonosának megismerni a felhasználói szokásokat a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban.

Sütiket használunk:

Oldalunk megfelelő működtetéséhez, a felhasználói élmény növelésére, információszerzésre a felhasználói szokásokról.

Süti beállítások

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer 11

Microsoft Internet Explorer 10

Safari

Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

 

Utoljára módosítva:
2022.11.29.